Medal Silver Enamel

Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry

Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry
Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry
Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry
Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry
Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry
Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry
Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry

Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry

Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry. Winds, sets, wheel is free but will not stay running.


Vintage 1920s Art Deco H E Rossel Ladies Sterling Silver Enamel Watch Jewelry